X.-XVII. YÜZYILLARDA YAKIN VE ORTA DOĞU’DA BİLİMLERİN TASNİFİ TARİHİ

X.-XVII. YÜZYILLARDA YAKIN VE ORTA DOĞU’DA BİLİMLERİN TASNİFİ TARİHİ   Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 19, 2014, Sayfa 75-90 doi: 10.5505/pausbed.2014.64426   Ebülfez Elçibey* Çev:Muhammet KEMALOĞLU** ÖZET   Anahtar Kelimeler: Ebülfez Elçibey, X. -XVII. Yüzyıllar, Yakın ve Orta Doğu, Bilimlerin Tasnifi X.-XVII. NEAR AND MIDDLE EAST CENTURY OF SCIENCES OF CLASSIFIED   ABSTRAC Classification…

HANEFİLİK VE ONUN ESAS YÖNLERİ

HANEFİLİK VE ONUN ESAS YÖNLERİ Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi- Academic Journal of History and Idea 2014 / Cilt:1 / Sayı:3 / Ağustos -2014/ Volume:1/ Number:3 / August Ebülfez Elçibey* Çev:Muhammet KEMALOĞLU[1] ÖZET Hanefilik, İmam-ı Âzam lâkabıyla şöhret bulan Ebû Hanîfe’ye izâfe edilen fıkıh ekolünün adıdır. Hanefilerin itikatta (inançta) mezhepleri ise maturidiyedir. İsmini kurucusu Ebû Hanife‘den (Numan…

VATAN

VATAN “Vatan bize atalarımızın kılıcının hakkıdır. Bu yüzden VATANI daima kendimize ait, yalnız bize ayrılmış biliriz. Daima kendimizden çok sever ve canımızı uğruna feda ederiz…”  “…bebekler beşiğini, çocuklar oyun yerlerini, ihtiyarlar dünyadan elleri eteklerini çektiklerinde sakince yaşayabilecekleri bir köşeyi, evlat anasını ve babasını hangi duygularla severse…. İnsan olan da vatanını öyle duygularla sever.”   Bu…

Karabağ Tarihi

  Karabağ Tarihi* Hikmet Yurdu, Yıl: 7, C: 7, Sayı: 14, Temmuz – Aralık, 2014/2, ss. 209 – 253.   Mirza Cemal Cavanşir Karabağî Çev. Muhammet Kemaloğlu TRT Genel Müdürlüğü muhammetkemaloglu@gmail.com     Mirza Cemal Cevanşir Karabağî’nin okuyucularımıza sunulan “Karabağ Tarihi” adlı eseri Azerbaycan’ın XVIII.-XIX. yüzyıllar tarihine ait ilk değerli kaynaklardandır. Mirza Cemal, Cevanşir ilinin…

Nahçıvan Folklor Örneklerinde Nizami Gencevî Eserlerinin İzleri

  Nahçıvan Folklor Örneklerinde Nizami Gencevî Eserlerinin İzleri[1] Hikmet Yurdu, Yıl: 7, C: 7, Sayı: 14, Temmuz-Aralık, 2014/2, ss. 201-208 Ə.li ŞAMİL[2]–Aynur QƏZƏNFƏRQIZI[3] Çev.: Muhammet Kemaloğlu TRT Genel Müdürlüğü muhammetkemaloglu@gmail.com Özet Nizami Gencevî kendi yaratıcılığında hikâye ve efsanelerden çokça yararlanmıştır. Onlardan bazıları ağızdan ağza geçerek yaşamıştır ve şair onları kendi yaratıcılığında maharetle istifade etmiştir. Diğerleri…

EBÜLFEZ ELÇİBEY’İN YAKLAŞIMIYLA FARABİ

EBÜLFEZ ELÇİBEY’İN YAKLAŞIMIYLA FARABİ Ebülfez Elçibey* Çev: Muhammet Kemaloğlu TÜRÜK ,Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi,2014 Yıl:2, Sayı:3,Sayfa:158-178 ISSN: 2147-8872 ÖZET   Farabi, İslam felsefesinde özel bir yeri olan Türk filozofudur. İslam felsefe geleneğinin en parlak temsilcilerinden biri olan Farabi, ilmi ve felsefi disiplinlerin hepsine dair çalışmalarda bulunmuş ve bunları bir potada eritmeye gayret etmiştir.…

EBÜLFEZ ELÇİBEY’İN YAKLAŞIMIYLA İBN SİNA

EBÜLFEZ ELÇİBEY’İN YAKLAŞIMIYLA İBN SİNA Ebülfez Elçibey* Çev: Muhammet KEMALOĞLU**   Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi      2014 / Cilt:1 / Sayı:2 / Mayıs, Issn:2148-2292,s.1-13.  ÖZET  İslam dünyasında XI. yüzyılda matematik, astronomi, fizik, kimya ve tıp alanlarında önemli çalışmalar ortaya koymuş diğer bir bilim insanı da İbni Sina’dır. O zamana kadar yapılan çalışmaları da değerlendirmek…