CLAUDE CAHEN ÇALIŞMALARI VE HAKKINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR

CLAUDE CAHEN ÇALIŞMALARI VE HAKKINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, İslâm Tarihi ve San’atları Bölümü,İslâm Tarihi,Türk İslâm San’atları Tarihi,Türk İslâm Edebiyatı ve Türk Din Mûsıkîsi Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 22,2013, s.187-207.                                                                                                           Muhammet KEMALOĞLU TRT Genel Müdürlüğü ÖZET Claude Cahen, Fransa’nın İslam Tarihi ve Selçuklu Türk Tarihi alanında yetiştirdiği büyük bir uzmandır. 16 Şubat 1909’da Paris’te doğmuştur.…

HOCALI`YI UNUTMADIK…

Originally posted on Aran ERDEBİLLİ:
1992 yılında ırkçı ermeni taşnakları ve aşırı milliyetçileri, Sovyet Birliği`nin dağılmasını fırsat bilerek, Azerbaycan topraklarına ve orada yaşayan Türk milletine kalleşce saldırıya geçmişlerdir. Rusların yardımıyla donanmış Ermeni ırkçı askerleri Karabağı işgal ederek Hocalı`da silahsız insanlara kadın, çocuk ve yaşlı demeden işkence verip öldürmüşlerdir. İnsanların kulaklarını, burunlarını keserek, derilerini soyarak, diri…

Türkiye Selçuklularında İçtimaî Müesseseler ve Eserler

Türkiye Selçuklularında İçtimaî Müesseseler ve Eserler   Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Academıc Journal of History and Idea Cilt:1/Sayı:4/Aralık/2014 ISSN:2148-2292. Volume:1/Number:4/December/2014,s.1-31. Muhammet Kemaloğlu[1]    Özet yüzyıldan itibaren Türk göçlerine sahne olan Anadolu’da Büyük Selçukluların İran’da gerçekleştirdikleri Türk-İslâm mimarisiyle, Anadolu kültürünün kaynaşmasından oluşan yeni bir sanat anlayışının ürünü olan kıymetli eserler vücuda getirilmiştir. Bu eserler daha…

BAZI SUFİ AKIMLARI HAKINDA

  BAZI SUFİ AKIMLARI HAKINDA   Ebülfez Elçibey[1] Çev:Muhammet Kemaloğlu[2]   Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Academıc Journal of History and Idea Cilt:1/Sayı:4/Aralık/2014 ISSN:2148-2292. Volume:1/Number:4/December/2014.s.1-11. Özet   Tarih araştırmalarının hemen her alanında olduğu üzere, tasavvufi düşünce tarihi alanında da belirli moda konular, araştırmalara hâkim olmuştur. Bazen siyasal, bazen ideolojik, hatta turistik veya ticari sebeplerle öne…

İlimlerin Tasnifi Tarihi

İLİMLERİN TASNİFİ TARİHİ Ebülfez Elçibey* Çev:  Muhammet KEMALOĞLU   Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2147-0626) Journal of History Culture and Art Research Vol. 3, No. 3, September 2014 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright © Karabuk University مجلة البحوث التاريخية والثقافية والفنية http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php DOI: 10.7596/taksad.v3i3.309   ÖZET   Klasik dönemden…

Türk Kavimleri

Türk Kavimleri Hilmi Ziya[1] Sad.: Muhammet Kemaloğlu TRT Genel Müdürlüğü muhammetkemaloglu@gmail.com Özet: “ Türk” adının kökeni hakkında bu güne kadar birçok araştırma yapılmıştır. Çevirisini yaptığımız makalede, Hilmi Ziya, Kırgız, Türkmen ve Uygur kavimleri için ilginç tespitlerde bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Tarih, Hilmi Ziya, Kırgız, Türkmen, Uygur, Türk Kavimleri Abstract: Turkısh Tribes “Turkish” about where the name to…

X.-XVII. YÜZYILLARDA YAKIN VE ORTA DOĞU’DA BİLİMLERİN TASNİFİ TARİHİ

X.-XVII. YÜZYILLARDA YAKIN VE ORTA DOĞU’DA BİLİMLERİN TASNİFİ TARİHİ   Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 19, 2014, Sayfa 75-90 doi: 10.5505/pausbed.2014.64426   Ebülfez Elçibey* Çev:Muhammet KEMALOĞLU** ÖZET   Anahtar Kelimeler: Ebülfez Elçibey, X. -XVII. Yüzyıllar, Yakın ve Orta Doğu, Bilimlerin Tasnifi X.-XVII. NEAR AND MIDDLE EAST CENTURY OF SCIENCES OF CLASSIFIED   ABSTRAC Classification…