Türkiye Selçuklularında İçtimaî Müesseseler ve Eserler

Türkiye Selçuklularında İçtimaî Müesseseler ve Eserler   Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Academıc Journal of History and Idea Cilt:1/Sayı:4/Aralık/2014 ISSN:2148-2292. Volume:1/Number:4/December/2014,s.1-31. Muhammet Kemaloğlu[1]    Özet yüzyıldan itibaren Türk göçlerine sahne olan Anadolu’da Büyük Selçukluların İran’da gerçekleştirdikleri Türk-İslâm mimarisiyle, Anadolu kültürünün kaynaşmasından oluşan yeni bir sanat anlayışının ürünü olan kıymetli eserler vücuda getirilmiştir. Bu eserler daha…

BAZI SUFİ AKIMLARI HAKINDA

  BAZI SUFİ AKIMLARI HAKINDA   Ebülfez Elçibey[1] Çev:Muhammet Kemaloğlu[2]   Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Academıc Journal of History and Idea Cilt:1/Sayı:4/Aralık/2014 ISSN:2148-2292. Volume:1/Number:4/December/2014.s.1-11. Özet   Tarih araştırmalarının hemen her alanında olduğu üzere, tasavvufi düşünce tarihi alanında da belirli moda konular, araştırmalara hâkim olmuştur. Bazen siyasal, bazen ideolojik, hatta turistik veya ticari sebeplerle öne…

İlimlerin Tasnifi Tarihi

İLİMLERİN TASNİFİ TARİHİ Ebülfez Elçibey* Çev:  Muhammet KEMALOĞLU   Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2147-0626) Journal of History Culture and Art Research Vol. 3, No. 3, September 2014 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright © Karabuk University مجلة البحوث التاريخية والثقافية والفنية http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php DOI: 10.7596/taksad.v3i3.309   ÖZET   Klasik dönemden…

Türk Kavimleri

Türk Kavimleri Hilmi Ziya[1] Sad.: Muhammet Kemaloğlu TRT Genel Müdürlüğü muhammetkemaloglu@gmail.com Özet: “ Türk” adının kökeni hakkında bu güne kadar birçok araştırma yapılmıştır. Çevirisini yaptığımız makalede, Hilmi Ziya, Kırgız, Türkmen ve Uygur kavimleri için ilginç tespitlerde bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Tarih, Hilmi Ziya, Kırgız, Türkmen, Uygur, Türk Kavimleri Abstract: Turkısh Tribes “Turkish” about where the name to…

X.-XVII. YÜZYILLARDA YAKIN VE ORTA DOĞU’DA BİLİMLERİN TASNİFİ TARİHİ

X.-XVII. YÜZYILLARDA YAKIN VE ORTA DOĞU’DA BİLİMLERİN TASNİFİ TARİHİ   Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 19, 2014, Sayfa 75-90 doi: 10.5505/pausbed.2014.64426   Ebülfez Elçibey* Çev:Muhammet KEMALOĞLU** ÖZET   Anahtar Kelimeler: Ebülfez Elçibey, X. -XVII. Yüzyıllar, Yakın ve Orta Doğu, Bilimlerin Tasnifi X.-XVII. NEAR AND MIDDLE EAST CENTURY OF SCIENCES OF CLASSIFIED   ABSTRAC Classification…

HANEFİLİK VE ONUN ESAS YÖNLERİ

HANEFİLİK VE ONUN ESAS YÖNLERİ Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi- Academic Journal of History and Idea 2014 / Cilt:1 / Sayı:3 / Ağustos -2014/ Volume:1/ Number:3 / August Ebülfez Elçibey* Çev:Muhammet KEMALOĞLU[1] ÖZET Hanefilik, İmam-ı Âzam lâkabıyla şöhret bulan Ebû Hanîfe’ye izâfe edilen fıkıh ekolünün adıdır. Hanefilerin itikatta (inançta) mezhepleri ise maturidiyedir. İsmini kurucusu Ebû Hanife‘den (Numan…

VATAN

VATAN “Vatan bize atalarımızın kılıcının hakkıdır. Bu yüzden VATANI daima kendimize ait, yalnız bize ayrılmış biliriz. Daima kendimizden çok sever ve canımızı uğruna feda ederiz…”  “…bebekler beşiğini, çocuklar oyun yerlerini, ihtiyarlar dünyadan elleri eteklerini çektiklerinde sakince yaşayabilecekleri bir köşeyi, evlat anasını ve babasını hangi duygularla severse…. İnsan olan da vatanını öyle duygularla sever.”   Bu…