Türk İllerinde = Türkistan Çin’inde Seyâhat

Türk İllerinde = Türkistan Çin’inde Seyâhat KAZIM SEVİNÇ[1] Sad.: Muhammet KEMALOĞLU Hikmet Yurdu, Cilt 7, Sayı 13 (2014): Ocak – Haziran 2014/1,s.331-337. GİRİŞ Son zamanlarda İngiliz ve Amerikalı kâşifler orta Asya’da (Tiyançin[2]) dağları havalisinde, ayrı ayrı keşifler ve tedkîklerde bulunmuştur. Bunlardan Mr.-Bay (Oven Lattimor[3]) dört aylık seyâhati esnasında, çöl zannedilen, bir sahada vaktiyle bir Moğol sergüzeştinin müstakil…

BULGAR ve POMAK

BULGAR ve POMAK*  Celal Nuri ** Çev. /Akt. : Muhammet KEMALOĞLU*  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi,53, 2 (2013) 421-431.  ÖZET Pomaklar’ın menşei konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bulgarlar Bulgar olduklarını, Yunanlılar ise en eski Yunanlılar olduklarını iddia etmektedirler. Ancak Pomaklar kendilerinin Türk olduklarını söylemektedirler. Pomak Türkleri, XI. asırda anayurtları Orta Asya’yı terk ederek, Ukrayna ve…

BÜYÜK LOKMAN’A (İBN SİNA) BAKIŞIMIZ NASIL OLMALI

BÜYÜK LOKMAN’A (İBN SİNA) BAKIŞIMIZ NASIL OLMALI Ebülfez Elçibey[1] Çev: Muhammet Kemaloğlu[2] Türük Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2013 Yıl:1, Doi Number: http://dx.doi.org/10.12992/TURUK57, Sayı:2, s.206-216.   Özet İbn-i Sina, 980-Buhara yakınları-1037 Hamedan, filozof, hekim Türk bilim adamıdır. Değişik konular üzerine 240′ı günümüze gelen 450 kadar makale yazdı. Eserlerinin en ünlüleri felsefe ve fen konularını içeren çok geniş bir çalışma olan Kitabü’ş-Şifa(İyileşme Kitabı) ile El-Kanun fi’t-Tıb‘dır…

XI. –XIII. YÜZYIL TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ ESERLERİNDEN KÜMBET-TÜRBE-ZİYÂRETGÂH-NAMAZGÂH VE CAMÎLER

XI. –XIII. YÜZYIL TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ ESERLERİNDEN KÜMBET-TÜRBE-ZİYÂRETGÂH-NAMAZGÂH VE CAMÎLER XI.-XIII. Yüzyıl Türkiye Selçuklu Devletinde Dini Eserlerinden Kümbet-Türbe-Ziyâretgâh-Namazgâh ve Câmîler, Akademik Bakış Dergisi, Sayı:39, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Kırgızistan . Muhammet KEMALOĞLU  ÖZ XI. yüzyıldan itibaren Türk göçlerine sahne olan Anadolu’da Büyük Selçukluların İran’da gerçekleştirdikleri Türk-İslâm mimarisiyle, Anadolu kültürünün kaynaşmasından oluşan yeni…

ERMENİ SORUNUNA AİT YABANCI ARŞİV KAYNAKÇASI

ERMENİ SORUNUNA AİT YABANCI ARŞİV KAYNAKÇASI ARCHIVE PROBLEM FOR ARMENIAN FOREIGN BİBLİOGRAPHY Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 3/ Cilt: 3/ Sayı: 5/ Bahar 2013,s.89-111.   Özet Tarihte olduğu gibi günümüzde de, Ermeni toplumu üzerinden siyasi ve ekonomik çıkar sağlamaya çalışan ülkeler bulunmaktadır. Bazı ülkelerde Türkleri ve Türkiye’yi sözde soykırımla suçlayan anıtlar dikilmekte, bazı…

Ermeni Sorununa Ait Yerli Yabancı Yazılı Basın ve İnternet Kaynakçası

TUİÇ AKADEMİ ULUSLARARASI İLIŞKILER ÇALIŞMALARI DERNEĞI YAYINIDIR CUMA, 28 ARALIK 2012 13:01 Özet Köklü bir tarihe sahip olmalarına rağmen, hiçbir dönemde etkin güç olamayan Ermeniler, Bizans, Selçuklular gibi devletlerin egemenlikleri altında yaşamışlar ve sadece Türklerin egemenliğinde rahat etmişlerdir. Özellikle Osmanlı egemenliğinde rahat eden Ermeniler, Osmanlı Devleti’nde önemli görevler almışlardır. Ancak Fransız  İhtilali, onun getirdiği akımlar ve…

TEREKEME–KARAPAPAH TÜRKLERİNİN GÖRENEK GELENEKLERİ (MUŞ-BULANIK ÇEVRESİ)

TEREKEME –KARAPAPAH TÜRKLERİNİN GÖRENEK GELENEKLERİ (MUŞ-BULANIK ÇEVRESİNDEN ÖRNEKLER) Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi DOI: 10.7816/ulakbilge-01-01-04 - www.ulakbilge.com Muhammet KEMALOĞLU [1] ÖZET Karapapahlar veya Terekemeler (Qarapapaqlar, Terekemeler), özbeöz Türk etnik boylarından biri olarak, Türkiye’de genellikle Doğu Anadolu’da (yoğun olarak Ardahan, Kars illerinde), kısmen de Erzurum, Adana, Ağrı, Sivas, Eleşkirt, Bursa, Kayseri, Muş bölgelerinde, Gürcistan’a bağlı Aşağı-Kartlı/Borçalı, Azerbaycan’ın Kazah, İran’ın Sulduz bölgelerinde yaşamaktadırlar.…