EBÜLFEZ ELÇİBEY’İN YAKLAŞIMIYLA FARABİ

EBÜLFEZ ELÇİBEY’İN YAKLAŞIMIYLA FARABİ Ebülfez Elçibey* Çev: Muhammet Kemaloğlu TÜRÜK ,Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi,2014 Yıl:2, Sayı:3,Sayfa:158-178 ISSN: 2147-8872 ÖZET   Farabi, İslam felsefesinde özel bir yeri olan Türk filozofudur. İslam felsefe geleneğinin en parlak temsilcilerinden biri olan Farabi, ilmi ve felsefi disiplinlerin hepsine dair çalışmalarda bulunmuş ve bunları bir potada eritmeye gayret etmiştir.…

EBÜLFEZ ELÇİBEY’İN YAKLAŞIMIYLA İBN SİNA

EBÜLFEZ ELÇİBEY’İN YAKLAŞIMIYLA İBN SİNA Ebülfez Elçibey* Çev: Muhammet KEMALOĞLU**   Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi      2014 / Cilt:1 / Sayı:2 / Mayıs, Issn:2148-2292,s.1-13.  ÖZET  İslam dünyasında XI. yüzyılda matematik, astronomi, fizik, kimya ve tıp alanlarında önemli çalışmalar ortaya koymuş diğer bir bilim insanı da İbni Sina’dır. O zamana kadar yapılan çalışmaları da değerlendirmek…

AZEBAYCANIN İLK SAVAŞ PİLOTU FERRUH AĞA GAYIBOV

AZEBAYCANIN İLK SAVAŞ PİLOTU FERRUH AĞA GAYIBOV   Şemistan NEZİRLİ [1] Çev.:Muhammet Kemaloğlu** Tarih Kültür ve Sanat AraĢtırmaları Dergisi (ISSN: 2147-0626) Journal of History Culture and Art Research Vol. 3, No. 1, March 2014 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright © Karabuk University http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php DOI: 10.7596/taksad.v3i1.304 ÖZET Ferruh Ağa Gayıbov Azerbaycanlı ilk…

CEBRAYİL-BÜYÜK MERCANLI ÇEVRESİ BAYATILARI

CEBRAYİL-BÜYÜK MERCANLI ÇEVRESİ BAYATILARI Muhammet Kemaloğlu** Tarih Kültür ve Sanat Arastırmaları Dergisi (ISSN: 2147-0626) Journal of History Culture and Art Research Vol. 3, No. 1, March 2014 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright © Karabuk University http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php DOI: 10.7596/taksad.v3i1.300 ÖZET Cebrayil, Azerbaycan’daki merkezi şehirlerinden biridir. 1993’ten bu yana Ermenistan Silahlı Kuvvetleri‘nin işgali altındadır. Cebrayil ili…

İBN EL-ESİR HAZARLAR HAKKINDA

İBN EL-ESİR HAZARLAR HAKKINDA   Ebülfez Elçibey* Çev/Akt: Muhammet Kemaloğlu**   Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 18, 2014, Sayfa 57-76 doi: 10.5505/pausbed.2014.18894  Sayfalar 57 – 76   ÖZET Doğuda Hazar Denizinden batıda Tuna nehrine kadar uzanan, Altay bozkırlarının bir nevi devamı niteliğindeki Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlar (Güney Rusya Bozkırları) tarih öncesi ve tarihi devirlerde birçok kültüre ve kavme ev…

LULUBİ ETNONİMİNİN KÖKENİ

LULUBİ ETNONİMİNİN KÖKENİ Aləkbər Ələkbərov* Çev. : Muhammet KEMALOĞLU* Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı, 9 Ocak 2014, s.236-246. ÖZET Lullubiler Azerbaycan topraklarında mevcut olmuş ilk etno-politik topluluklardan biridir. M. Ö.. III. bin ile M. Ö.. II. binin yarısında Azerbaycan’ın güneyinde Urmiye gölünden güneyde Lullubi aşiret ittifakı oluşmuştur. M. Ö. XXIII yüzyılda bu ittifak…

AZERBAYCAN KİTAP MEDENİYETİ

AZERBAYCAN KİTAP MEDENİYETİ TARİHİNDEN   Ebülfez Elçibey* Çev: Muhammet KEMALOĞLU[1] Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, DOI:10.7596/taksad.v2i4.278, Vol. 2, No. 4, November 2013, September 2013,s.152-175 .  ÖZET Kültür mirasının önemli ürünleri olan el yazması eserler; tarih, din, dil, felsefe, coğrafya, astroloji, fen bilimleri gibi çeşitli konularda, yazıldığı dönem ve yere ait temel bilgileri bünyesinde toplayan, bilim ve…